Hvis du ikke kan finde et svar på dine spørgsmål i vores vidensdatabase, kan du oprette en support ticket ved at vælge supportafdeling nedenfor.


 Technical

Are you experiencing technical issues with your server, a plugin or mod? Contact us here.

 Sales

Any questions regarding ordering, invoices, payments etc.

 Cancellation

If you're thinking about cancelling your server, please contact us here with any questions you might have.