Dersom du ikke kan finne en løsning på ditt spørsmål eller problem i vår kunnskapsbase kan du få hjelp ved å kontakte oss. Velg den avdelingen som passer best fra listen under og send inn din henvendelse.


 Teknisk

Are you experiencing technical issues with your server, a plugin or mod? Contact us here.

 Salg

Any questions regarding ordering, invoices, payments etc.

 Opsigelse

If you're thinking about cancelling your server, please contact us here with any questions you might have.

 Partner

If you have any questions regarding our Prima Partner program, feel free to ask them here.